Samen positief

Kracht, is iets wat van binnenuit komt.

Het is van het onbevreesde hart.

Het is vrij van twijfel en vol van liefde.

 

Kracht, is ook moed.

Het is een stralende en levende energie.

Het zet je tot daden aan.

 

Kracht, is een boodschap van hoop.

Het licht aan het einde van de tunnel.

Het is de wil en het vertrouwen wat je in stand houd.”

 

Onze school heeft de missie om ieder kind in zijn kracht te laten staan.

Onze slogan is dan ook 'Kind in Kracht' .

Of als we het in breder perspectief van het toekomstig Kindcentrum Mariahoeve zien: 'Mens in kracht'

 

Mensen die in hun kracht staan:

  • hebben plezier met zichzelf, in hun werk, in hun leven
  • zijn energiek en creatief
  • zien mogelijkheden en kansen
  • werken aanstekelijk en verbindend op hun omgeving kunnen bergen verzetten

Dit uitgangspunt geldt dit niet alleen voor de leerlingen, ook voor alle andere mensen die betrokken zijn bij de school en de leerling, jong of oud.