Missie

Op deze pagina kunt de missie van onze school lezen
De Vuurvlinder en iedereen die aan de school is verbonden werkt vanuit de volgende kernwaarden: veiligheid, nieuwsgierigheid, verbinding & samenwerking en een open houding.

Deze kernwaarden vormen de basis van ons dagelijks handelen en sluiten aan bij de missie van Lucas Onderwijs, de stichting waar de Vuurvlinder onderdeel van is.

Onze school heeft de missie om ieder kind in zijn kracht te laten staan.

Onze slogan is dan ook 'Kind in Kracht' . Of als we het in breder perspectief van het toekomstig Kindcentrum Mariahoeve zien: 'Mens in kracht'

 

Mensen die in hun kracht staan:

  • hebben plezier met zichzelf, in hun werk, in hun leven
  • zijn energiek en creatief
  • zien mogelijkheden en kansen
  • werken aanstekelijk en verbindend op hun omgeving kunnen bergen verzetten

Dit uitgangspunt geldt dit niet alleen voor de leerlingen, ook voor alle andere mensen die betrokken zijn bij de school en de leerling, jong of oud.

Wij geven dat vorm door samen te werken vanuit onze kwaliteiten.

Wij zijn:

  • Toegewijd en betrokken
  • Open en toegankelijk
  • Innovatief, creatief en idealistisch
  • Actief en flexibel
  • Gespecialiseerd in (tweede-) taalonderwijs

De Vuurvlinder heeft zichzelf het volgende doel gesteld:

 

Wij geven in 2019 thematisch onderwijs, waarbinnen leerlingen keuzes kunnen maken en zich verantwoordelijk voelen voor hun leerproces. Taal en rekenen worden ook methodisch aangeboden.

De activiteiten om dit doel te bereiken staan opgenomen in dit schoolplan.

Tevens lopen we als school voorop in het realiseren van de ambities zoals geformuleerd in het Strategisch BeleidsPlan (SBP) van Lucas Onderwijs.