Onze school

De Vuurvlinder is een kleine, gezellige school. We vinden persoonlijk contact met de kinderen en hun ouders belangrijk. Door het gebruik van innovatieve onderwijsmiddelen zijn we in staat om kinderen op hun eigen niveau te laten werken. De school heeft een verlengde leertijd van 6 uur per week. Daardoor beginnen we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 08.15 uur en gaan we door tot 15.15 uur. Op woensdag eindigen de lessen om 13.15 uur.

Kom gerust eens proeven van de fijne sfeer op onze school.

praatplaat

De Vuurvlinder heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een Brede Buurtschool. We bieden 6 uur verlengde leertijd per week met extra aandacht voor muziek, sport, tekenen/schilderen, techniek, makelogie en Engels. We vinden het belangrijk om de driehoek ouders-omgeving-kind te versterken. Door samenwerking met partners uit de buurt en het leerkansenprofiel heeft de school nauwe verbanden met scholen, organisaties en verenigingen in de wijk. Als kleine multiculturele school met kinderen afkomstig uit meer dan 42 verschillende landen, zien wij het als opdracht om, met respect voor ieders achtergrond, onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoefte van het individuele kind. Door deze benadering zetten we ieder kind met zijn ouders en omgeving in zijn/haar kracht. De Vuurvlinder is een warme, betrokken en persoonlijke school waar ouders en kind zich snel thuis voelen.

Onderwijsconcept

De Vuurvlinder is een school met sterke aandacht voor het individuele niveau van de leerling. We sluiten daar zo goed mogelijk bij aan om het maximale uit ieder kind te halen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in taalonderwijs en onderwijs aan neveninstromers. Sinds 2007 hebben we een Verlengde Leertijd. Kinderen van groep 1 t/m 8 hebben hierdoor 6 uur per week meer leertijd. Hierdoor krijgen ze de kans om hun talenten te ontwikkelen en extra tijd om hun woordenschat te vergroten. Binnen de verlengde leertijd is aandacht voor sport, muziek, techniek, mediawijsheid en Engels. Binnen ons onderwijs zijn 21st Century skills leidende vaardigheden om de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst.

Bijzonderheden

The school is a reception school for children from other countries. In these classes we have children from 4 - 12 years old whom we learn Dutch reading, speaking and writing in one year's time. After one year, they participate in the regular Dutch school program. Contact the school for more information.