Downloads

Inspectie rapport Lucasonderwijs ( Vuurvlinder - hoofdstuk 3.1) maart 2020
Hier vindt u het inspectierapport van Lucasonderwijs. In hoofdstuk 3 worden de bevindingen op de Vuurvlinder beschreven.
Route advies groep 7 & 8
In dit document kunt u lezen hoe de route is richtin het eindadvies Voortgezet Onderwijs.