Nieuws

03 april 2020

Thuisonderwijs

Hoe krijgt het thuisonderwijs op de Vuurvlinder vorm?

Beste ouders en kinderen,

De school is gesloten vanwege het Corona virus. We missen jullie allemaal heel erg! Maar daarom is het goed/leuk om van elkaar te zien waarmee je bezig bent. Als je dat graag met de andere kinderen wil delen dan kan je je video/foto sturen naar info@bsvuurvlinder.nl en dan zetten wij het op deze website. Dat doen we alleen als je daarvoor toestemming van je ouders hebt. Het is belangrijk dat ze die toestemming geven in de mail. We vermelden geen namen bij de foto's en video's. Als de video/foto te groot is om te versturen per mail kan je ook de website www.wetransfer.com gebruiken. 

De foto's vind je in het album thuisonderwijs en de video's vind je hier. Foto's

Daarnaast hebben we de uitleg hoe je Teams en Mijnschoolinfo gebruikt op deze pagina gezet. Dan kan je het nog een keer nakijken als je het niet meer weet.

Het nieuws vanuit het bestuur is op deze pagina te vinden: https://www.bsvuurvlinder.nl/corona-virus 

___________________________________________________

Translated by Google translate:

Dear parents and children, The school is closed because of the Corona virus. We miss you all very much! But that's why it's good / fun to see what you're doing. If you would like to share that with the other children, you can send your video / photo to info@bsvuurvlinder.nl  and we will put it on this website. We only do this if you have permission from your parents. It is important that they give that permission in the mail.

We do not mention names with the photos and videos. If the video / photo is too large to send by email, you can also use the website www.wetransfer.com  The photos can be found in the home school album and the videos can be found here. Foto's  In addition, we have placed the explanation of how to use Teams and Mijnschoolinfo on this page. Then you can check it again if you don't remember. The news from the board can be found on this page: https://www.bsvuurvlinder.nl/corona-virus