De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Zomerschool 2019

De Zomerschool 2019 is VOL. U kunt niet meer aanmelden.....

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Samen met stichting Voor Welzijn gaan we ook dit jaar de zomerschool organiseren. De zomerschool start op maandag 22 juli en eindigt op donderdag 8 augustus 2019. Het gaat hier om de eerst drie weken van de zomervakantie. Van maandag tot donderdag zal de zomerschool geopend zijn. De lestijden zijn van 09:30-14:00 uur. ( de eerste dag beginnen we een kwartiertje eerder) Tussendoor lunchen de kinderen een half uur op school (lunch zelf meebrengen)

Deelname aan de zomerschool is gratis.

Het doel van de zomerschool is het vergroten van de taalvaardigheid van kinderen van groep 1 tot en met groep 8 en het onderhouden van taal voor ISK leerlingen VO. Tijdens het ochtendprogramma wordt er vooral aandacht besteed aan woordenschat en een klein gedeelte aan rekenvaardigheden. In de middag verzorgt Voor Welzijn de invulling.  De ervaring is dat de leerlingen een goede start maken in het nieuwe schooljaar. Ze zijn langer in het ritme gebleven, hebben aanvullende kennis opgedaan en hebben minder moeite met het (weer) oppakken van de lesstof. De lessen worden verzorgd door gediplomeerde leerkrachten.

De zomerschool is een samenwerking tussen de 4 basisscholen uit de wijk Mariahoeve.

Alle activiteiten van de zomerschool vinden plaats op basisschool de Vuurvlinder, Diamanthorst 10.

 

Tijdens het middagprogramma zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. De invulling van de activiteiten zijn vooral gericht op motorische ontwikkeling(sport en beweging) en creatieve en beeldende vorming(techniek, theatervormen) Te denken valt aan : koken,  toneel/creatief,  dans,  sport en spel.

We zijn op zoek naar gemotiveerde kinderen en ouders die er voor kiezen om de zomer nuttig, leerzaam en ontspannend in te richten. We vinden de motivatie van u en uw kind belangrijk omdat dit positief bijdraagt aan het resultaat van de zomerschool. Het is de bedoeling dat uw kind de volledige 3 weken deel kan nemen aan de zomerschool. Een gedeelte van de 3 weken is niet mogelijk.

Door middel van het aanmeldingsformulier kunt u uw kind aanmelden voor de zomerschool. Zorg dat u een goede motivatie invult op het aanmeldingsformulier. Wanneer wij daar aanvullende vragen bij hebben, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek.

De uiterste inleverdatum van het aanmeldingsformulier is 15 juni 2019. Het aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. Wees er snel bij, want als de 120 kinderen bereikt zijn moeten we u misschien vertellen dat het niet meer kan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Mocht u nog vragen hebben over de zomerschool, neem dan gerust contact op met juf Maria (info@bsvuurvlinder.nl)  

Telefoonnummer van basisschool de Vuurvlinder 070-3859839. 

Het aanmeldingsformulier is vanaf vrijdag 18 mei hier te downloaden.

Deze kunt u sturen naar bovenstaand emailadres.