Agenda

20 december 2018
Kerstviering - kerstspel en kerstdiner
21 december 2018 t/m 6 januari 2019
Kerstvakantie - school gesloten
24 januari 2019
Leerlingenraad
30 januari 2019
Studiedag - school gesloten
18 t/m 22 februari 2019
Oudergesprekken kleutergroepen
22 februari 2019
Multi-Culti Caranavalfeest
23 februari t/m 3 maart 2019
Voorjaarsvakantie - school gesloten
14 maart 2019
Leerlingenraad
22 maart 2019
2e rapport mee naar huis
26 maart 2019
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
4 t/m 5 april 2019
Schoolfotograaf
12 april 2019
Koningsspelen
18 april 2019
Studiedag - school gesloten
19 april 2019
Goede Vrijdag - school gesloten
20 april t/m 5 mei 2019
Meivakantie - school gesloten
16 mei 2019
Leerlingenraad
30 mei t/m 2 juni 2019
Hemelvaart - school gesloten
7 juni 2019
Schoolreisje
10 juni 2019
2e Pinksterdag - school gesloten
11 t/m 14 juni 2019
Kamp groep 8 en schoolverlaters